Ένας γαλακτοκομικός συνεταιρισμός

Είμαστε ιδιοκτησία γαλακτοπαραγωγών

Η Arla ανήκει σε γαλακτοπαραγωγούς που παράγουν το μεγαλύτερο μέρος του γάλακτος μας

Γνωρίστε τους γαλακτοπαραγωγούς μας
Χρησιμοποιήστε τα ταλέντα σας

Γίνετε μέλος της Arla

Ενταχθείτε σε μια ποικιλόμορφη και διεθνή εταιρεία με μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης

Δείτε τις κενές θέσεις