Η ευθυνη μας

Θέλουμε η επιχείρησή μας να αναπτυχθεί. Ξέρουμε όμως ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία επιτυγχάνεται μόνο αν καταφέρουμε να προσθέσουμε αξία στη ζωή σας, με ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και στις κοινότητες στις οποίες ανήκουμε.

Η εμπιστοσύνη σας είναι σημαντική για εμάς. Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τη λειτουργία της επιχείρησής μας, οι αρχές μας παρατίθενται στον Κώδικα Δεοντολογίας μας (EN),  και οι προσπάθειές μας για την τήρηση του εν λόγω Κώδικα περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τίτλο Η ευθύνη μας.